نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟

نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟
ضعیف
165  30.3%
بسیار عالی
161  29.5%
جای برای کار بیشتر هست
114  20.9%
خوب
105  19.3%

Number of Voters  :  545
First Vote  :  Sunday, 18 April 2010 11:20
Last Vote  :  Monday, 05 February 2018 14:47