نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟

نظر شما در مورد طراحی سایت چیست؟
ضعیف
165  30.2%
بسیار عالی
161  29.5%
جای برای کار بیشتر هست
114  20.9%
خوب
106  19.4%

Number of Voters  :  546
First Vote  :  Sunday, 18 April 2010 11:20
Last Vote  :  Friday, 09 March 2018 20:28