ادارات بخش نشتا PDF Print E-mail
Written by مدیر سایت   
Saturday, 08 May 2010 07:53

ادارات بخش نِشتا

بخشداری نشتا

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- نرسیده به پل هزار رود

شماره تماس:  3-01924664661                فکس: 01924664664

شهرداری نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  2-01924665051               فکس: 01924665053

حفاظت منابع آبزیان

آدرس : نشتارود- خ 17 شهریور- جنب ندامتگاه نشتارود

شماره تماس: 01924663406

اداره امور مالیاتی

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- روبروی رستوران فانوس

شماره تماس: 5629 -01924665729

تأمین اجتماعی

نشتارود- کوچه شهید گیلانی نژاد جنب حمام قدیمی

دادگاه عمومی بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور –روبروی بانک ملی

شماره تماس:  01924666658               فکس:01924666657

فرماندهی نیروی انتظامی بخش

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662344                      فکس: 01924662344

فرماندهی حوزه مقاومت بسیج امام حسن مجتبی (ع) نشتارود

آدرس: نشتارود- دوراهی کترا- جاده کترا

شماره تماس:  01924662011                      فکس: 01924664711

آب و فاضلاب شهری

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- نرسیده به پل هزار رود

شماره تماس:   01924662026              فکس: 01924662903

برق

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662300               فکس: 01924662003

مخابرات

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد

شماره تماس: (مشترکین 01924662999)( خرابی تلفن 01924662117   - 117)             فکس: 01924663999

گاز

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- کوچه جنب مسجد جامع

شماره تماس:  01924665510 -01924663332              فکس: 01924665510

پست

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس:  01924662433               فکس: 01924662433

ثبت احوال

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد –  روبروی پاساژ رنجبر

شماره تماس: 01924664055              فکس: 01924664055

خدمات جهاد کشاورزی

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- ابتدای جاده خشکه داران

شماره تماس:  01924662890               فکس: 01924662890

محیط زیست

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور- بعد از جاده خشکه داران

شماره تماس:  01924662415               فکس: 01924662415

منابع طبیعی

آدرس: نشتارود- روستای علی آباد

شماره تماس: 01924762988                فکس: 01924762988

زندان نشتارود

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924662022                فکس: 01924662022

نمایندگی مجمع امور صنفی

آدرس: نشتارود- خ 15 خرداد- طبقه اول پاساژ رنجبر

شماره تماس:  01924666530                فکس: 01924666530

ایستگاه آتش نشانی  و خدمات ایمنی شهرداری

آدرس: نشتارود- خ 17 شهریور

شماره تماس: 01924662222-125                فکس: 01924662222

Last Updated on Wednesday, 25 March 2015 07:28