روستای توبن PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 14 October 2012 09:57

گزارش عملکرد یکساله دهیاری و شورای اسلامی  روستای توبن در سال 1390 بشرح زیر می باشد

1- لوله کشی گاز به روستا درابتدای سال 90 به همت اداره گاز استان وشهرستان ومسئولین بخش وشورای اسلامی ودهیاری

2- نصب علمک گاز برای اهالی وثبت نام برای دریافت کنتور گاز برای منازل روستائیان

3- لکه گیری معابر در حین گاز کشی برای مسیرهای خراب وجادهای پرتردد روستا

4- هماهنگی با اداره راه وترابری شهرستان برای تسطیح معابر روستا بمدت 11 روز وخاکبرداری وبرداشت مصالح مازاد بعد از گاز رسانی در روستا

5- جلسه با مردم برای نصب علمکهای گاز در بعد مسیر عقب نشینی  طی دو مرحله

6- جلسه با مردم برای همکاری در جهت شن ریزی وکمک به دهیاری برای این مهم

7- آگهی مناقصه برای شن ریزی معابر روستا توسط پیمانکاران بخش وشهرستان

8- خرید شن از نوع بیس برای معابر روستا وشن ریزی کلیه کوچه ها ومعابر فرعی واصلی روستا با هزینه بالغ بر 18 میلیون تومان  وپهن نمودن آن .

9- تعیمر دستگاه کلر زن وتابلو برق چا ه آب

10- ثبت نام اهالی برای دریافت یارانه های نقدی خانوار

11- شستشو معابر اصلی روستا طی چند مرحله ونصب آرام گیر در روستا

12- خرید علف تراش برای دهیاری وزدن علفهای هرز کلیه معابر روستا  وزدن شاخه های درختان در مسیر تیر های برق روستا

13-  خرید دستگاه چاپگر سه کاره برای امور اداری دهیاری

14- ثبت نام بیش از 354 نفر از اهالی بخش نشتا برای بیمه روستائیان وعشایر

15- ساخت پارکینگ برای ماشین الات دهیاری

16-  تقدیر وتشکر از جوانان تحصیل کرده وقبول شدگان کنکور سراسری در مقطع کارشناسی ارشد

17- بازدید از دفاتر واسناد مالی دهیاری وشورای اسلامی توسط بخشداری محترم وشورای بخش نشتا

18- تجهیز خانه بهداشت روستا وگازکشی ورنگ امیزی ونصب تابلو برای خانه بهداشت روستا

19- جمع آوری زباله وقرارداد با شرکت تعاونی دهیاران برای حفظ بهداشت محیط زیست روستا

20- کلر زنی بصورت مداوم وجذب یک نفر نیروی کار برای کلرزاسیون منبع اب روستا بصورت قراردادی

21- هدایت افرادی که در روستا اقدام به ساخت وساز می نمایند برای دریافت پروانه ساختمانی در سال 90 به تعداد 10نفر

22- معرفی 3 نفر برای کمیسیون ماده 99 جهت ساخت وساز غیر مجاز وپرداخت جریمه ان بحساب دهیاری

23- لوله کشی اب مسیر خیابان روحی زاد حد فاصل توبن وتمشگل

24- کمک به مدرسه شهید اقابراری روستای توبن برای تکمیل کتابخانه  وتجهیز آن

25- کمک به شورای بخش وبخشداری برای ارتحال امام (ره) وایام اله 22 بهمن وراهیان نور

26- حضور در جلسات شورا وبخشداری واستانداری  امتحانات مربوط به دهیاریها در استان

27- جلسه حضوری طی چند مرحله با مدیر کل امور روستایی جناب مهندس زارعی برای مساعدت مالی جهت خرید ساختمان مخابراتی  وبهسازی معابر روستا

28- مذاکره با اداره مخابرات استان برای خرید ساختمان مخابراتی برای مترکز نمودن سایت اداری

29- درخواست به اداره ابفار روستایی برای تحویل اب روستا به اداره ذیربط

30- ترمیم روشنایی معابر روستا در طول سال در چندین مرحله

31- همکاری با شورای اسلامی وپایگاه مقاومت  بسیج روستا جهت برگزاری نظم وامنیت  در روستا

32- همکاری با هیئت امناء روستا جهت انجام مراسمات ومناسبتهای ایام محرم ورمضان  در روستا

33- نظارت بر بهداشت سطح روستا از نانوایی و مغازه ها  واماکن  عمومی روستا

34- تشکیل تیم والیبال وفوتبال وشرکت در مسابقات سطح بخش وتشویق جوانان روستا به امر روزش

35- شرکت 97%مردم شهید پرو روستادر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وپرداخت هزینه های مربوط به انتخابات توسط دهیاری وشورای اسلامی

36- ساخت 45 عدد پایه سطل زباله وکاشت ان در سطح روستا

37- خرید 5 عددشیر فلکه اب وساخت درپوش برای آن در سطح روستا

با تقدیم احترام

حسن اقابابایی

دهیار روستای توبن

 

Last Updated on Sunday, 14 October 2012 10:03