پاسخ طالشی PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Thursday, 19 July 2012 11:00

با عرض سلام و تشکر از حضور شما بیننده محترم در سایت

سؤال: چرا اطلاعات بعضی از روستاها و نظام فنی روستایی در سایت وجود ندارد.؟

جواب: به استحضار شما برسانم که برای کلیه روستا ها نامه زده شد و حتی در جلسات مکرر تأکید شد که اطلاعات روستاها و تصاویر را جهت درج درسایت به بخشداری ارسال کنند که حتی فرم خام نیز آماده است . ولی متأسفانه روستاهاییکه اطلاعات آنها در سایت نیست کوتاهی از طرف شورای اسلامی و یا دهیاری روستا است .

ضمناً در خصوص کلیه ادارات ،نهادها و شرکت که اطلاعات را برای ما ارسال کنند ما در سایت قرار می دهیم مخصوصاً نظام فنی روستا یی که کوتاهی از ما بود و در لیست ادارات، نهاد ها و شرکت جا مانده و ضمناً درخواست اطلاعات نیز از نظام نشده است.درصورت ارسال اطلاعات حتماً در سایت درج خواهد شد.