پاسخ m-gh PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Tuesday, 29 May 2012 07:50

با عرض سلام خدمت شما بیننده محترم سایت

به استحضار شما و دیگر بازدید کنندگان محترم سایت می رساند وقتی پیامی از طرف بازدید کنندگان محترم در سایت درج می گردد. ضمن مشاهده روزانه سایت توسط مدیر سایت، (بجز روز های تعطیل- مرخصی و مأموریت روزانه) با پرینت گرفتن آن پیام در اختیار بخشدار قرار می گیرد. و به واحد مربوطه ارجاع داده می شود و از آن طریق از مسئول مربوطه اعلام نظر و درخواست پاسخ می شود شاید مسئول پاسخگویی یکی از همکارن بخشداری و یا ادارات سطح شهرستان باشند وقتی پاسخ به بخشداری ارسال گردید  پاسخ مورد نظر در سایت قرار می گیرد. ضمناً پیام های شما به ادارات راه-محیط زیست و شهرداری جهت پاسخ ارسال گردید.

Last Updated on Tuesday, 29 May 2012 08:02