پاسخ ز-ت و ع-ر در باره میوه فروشی PDF Print E-mail
Written by مدیر سایت   
Monday, 21 November 2011 10:15

شکایت شهروندان نشتارود از میوه فروشی حاجی ارزانی واقع در نشتارود به جهت نداشتن مجوز و بهداشتی نبودن مغازه

جواب: طی نامه شماره 14/4/1894 /ص مورخ 28/8/90 شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن اعلام نموده «از مکان مورد نظر بازدید بهداشتی بعمل آمد که مشاهده گردید متصدی نسبت به اخذ کارت تندرستی اقدام و جهت بهسازی مکان به متصدی تا پایان سال نود مهلت داده شده است» ضمناً از شهرداری نشتارود نیز درخواست پاسخ شده است.