پاسخ mr nashtarood PDF Print E-mail
Written by بخشدار   
Sunday, 09 October 2011 08:36

سؤال: در خصوص آلودگی جنگل خشکه داران و مرداب نشتارود توسط کارخانه پارس نئوپان

جواب: به استناد نامه شماره 3835-75/32 مورخ 13/6/90 حفاظت محیط زیست شهرستان با بازدید های مکرر کارشناسان اداره طی سالیان اخیر از وضعیت فعالیت کارخانه پارس نئوپان مخصوصاً با شروع فعالیت تولید MDF  که دارای پساب صنعتی می باشد و در طی پلمپ واحد جهت احداث سیستم تصفیه فاضلاب این واحد اقدام به نصب سیستم تصفیه فاضلاب با سیکل بسته نموده که طی آزمایشات متعددبه عمل آمده در حال حاضر هیچگونه پسابی وارد محیط نمی گردد و پس از تصفیه مجدداً وارد سالن تولید می گردد و همچنین واحد با نصب دستگاه غبار سوز و نصب یک فیلترهای متعدد نسبت به کاهش آلودگی هوا در اثر گرد و غبار پرداخته و تا حد زیادی از بار آلودگی سالیان گذشته کاسته شده است. و واحد اقدام به تکمیل دستگاه غبار سوز جهت از بین بردن کامل عبارها نموده است.

قابل ذکر است واحد تولید  MDF  و نئوپان مطابق ضوابط و معیارهای استقرار صنایع در گروه سلولزی واقع  و پساب آن جزء مواد خطرناک نبوده و نیاز به انتقال به مراکز خاص ندارد. و تا کنون هم هیچ مدرک مستدلی مبنی بر تخریب اثر طبیعی خشکه داران مشهود نبوده است. علی هذا طی سالیان قبل از نصب تصفیه خانه ضلع شمالی واحد  که محل دپوی پساب حاصل از کارخانه بوده  که بدلیل نوع سلولزی آن به رنگ تیره دیده می شود  و در مواقع بارندگی این رنگ تیره در زمین اشباع گردیده است وارد انهار مجاور و نهایتاً رودخانه می گردد. صورت می گیرد و تذکرات لازم  به واحد داده می شود. قابل ذکر است دغدغه  همشهریان  عزیز جهت حفظ محیط زیست قابل احترام می باشد.

Last Updated on Monday, 24 October 2011 09:45