کشاورزی بخش PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Tuesday, 25 May 2010 08:21

سیمای کشاورزی بخش نشتا

***

بخش نشتا از نظر جغرافیایی در غرب استان مازندران قرار گرفته که از سمت شرق به شهرستان عباس آباد واز سمت غرب به تنکابن واز سمت شمال به دریای خزر واز سمت جنوب به دامنه کوههای البرز محدود می باشد. این بخش به مساحت حدوداَ (4/243) کیلومترمربع شامل دودهستان کترا و تمشکل وشامل 41 روستا و یک شهر می باشد که دارای خاک بسیار حاصلخیز وغنی می باشد وشغل اغلب مردم آن کشاورزی و باغداری است.

k3

k2

آمار سطوح زیر کشت اراضی زراعی و باغی وتولیدات دامی دهستان های کترا وتمشکل :

1-سطح زیر کشت برنج 2200هکتار با تولید سالانه حدودا 4950 تن برنج سفید استحصال می شود. 2-سطح زیر کشت باغات مرکبات 4850هکتار با تولید سالانه حدودا 86 هزار تن میوه.

k5

k4

3-سطح زیر کشت کیوی حدودا 1160 هکتار با تولید سالانه حدودا 38 هزار تن میوه.

4-سطح گلخانه فضای بسته 15 هکتار وگلخانه فضای باز بیش از 140 مورد می باشد.

5-مقدار دام سبک وسنگین بیش از 7650 رأس می باشد.و میزان تولید سالانه محصولات دامی بیش از 4400 تن می باشد.

6-در این بخش مقدار 12 واحد کارخانه شالیکوبی -16 واحد سرد خانه محصولات کشاورزی -8واحد مرغداری صنعتی و4 واحد دامداری صنعتی و3 واحد شیلاتی و2 کارخانه آب میوه گیری و وجود 4 شرکت تعاونی روستایی و 5 فروشندگی بخش خصوصی سموم وکود شیمیایی در این حوزه فعالیت دارند.

7-در این بخش بیش از 130 هکتار اراضی به کشت نباتات علوفه ای ،سبزیجات، صیفی، حبوبات، کشت رتون اختصاص دارد.

8-تعداد مدد کاران ترویجی فعال در این بخش 57 نفر می باشد.

اهم فعالیتها و وظائف محوله مرکز خدمات کشاورزی بخش:

آموزش در بخش بهزراعی برنج – تغذیه گیاهی (مصرف بهینه کود) مبارزه با آفات وامراض وعلف های هرز ومصرف بهینه سم در شالیزار – کشت دوم در شالیزار-مبارزه با آفات وامراض کیوی و مرکبات – مکانیزاسیون کشاورزی- بیمه محصولات کشاورزی- آموزش کشت سبزی وصیفی –آموزش کشت گل وگیاهان زینتی – پرورش قارچ خوراکی – آموزش دربخش دام وطیور – اصلاح نژاد دام – بهداشت جایگاه دام – تشکل های کشاورزی- آموزش هرس باغات مرکبات وکیوی – آموزش زنان روستایی دربخش کشاورزی – آموزش ِمدیریت چرا وحفاظت از آب وخاک –آموزش طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی – احداث مزلرع نمایشی – اجرای طرحهای تحقیقاتی و ترویجی شامل طرح ffs وکشت برنج هیبرید – معرفی کشاورزان نمونه ونمایش فیلم ترویجی وتوزیع اطلاعیه و نشریات ترویجی و همکاری با واحدهای تحقیقاتی – مشاوره در احداث باغات مکانیزه در منطقه و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در منطقه – توزیع کود شیمیایی از طریق سیستم رایانه ای.

Last Updated on Tuesday, 25 May 2010 08:59