ایستگاه تحقیقات گیاهپزشکی خشکه داران PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 09 May 2010 11:53

معرفی  ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی تنکابن- ایستگاه تحقیقات گیاهپزشکی  خشکداران

p1

الف- تاریخچه و هدف تأسیس

ایستگاه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی  خشکداران در سال 1345 تأسیس و فعالیتهای تحقیقاتی خود را عملاً از سال 1348 آغاز نمود.  اداره مذکور از ابتدا با نام آزمایشگاه، تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی با هدف مبارزه صحیح با آفات و بیماریهای مرکبات، برنج و جنگل استانهای مازندران، گلستان و گیلان تأسیس گردید. بطوریکه ارائه  راهکارهای مبارزه بیولوژیک علیه شپشک های استرالیایی وآرد آلود( آفات مهم مرکبات مناطق شمالی) با ورود و پرورش کفشدوزکهای Novious , cryptolemus در انسکتاریوم  به تعداد زیاد و پرورش و تکثیر زنبور تریکو گراما برای مبارزه با آفت مهم برنج یعنی کرم ساقه خوار برنج و دهها راهکار های دیگر که موجب استفاده کمتر از سموم آفتکش و حفظ محیط زیست گردیده، ارائه نموده است.

رؤساي ايستگاه از بدو تأسيس بترتيب آقايان مهندس نظمي افشار ،    مهندس حيدري ، دكتر افشار پور، مهندس مستوفي پور ،  دكتر آقاجانزاده، دکتر مهدويان ، مهندس ناظريان واز سال 82 تاحال حاضرآقای مهندس صائب جوادی می باشند.

ب- اطلاعات جغرافیایی واکولوژیکی ایستگاه:

2- طول و عرض جغرافیای: طول 52/50  عرض: 48/36

3- ارتفاع از سطح دریا ( متر):2m

3- میانگین بارندگی  سالانه( میلیمتر): 1200-1150

5- دمای سالانه بر حسب درجه سانتیگراد: حداقل : 4- حداکثر: 33 میانگین oc 17/16

6-  شرایط آب و هوایی: معتدل

7- شرایط اقلیمی: مرطوب

8- بافت خاک: سبک ( رسی – شنی)

9-  منبع تأمین آب: آب شهری

10- آدرس: استان مازندران – شهرستان تنکابن - بخش نشتا - دو راهی خشکداران- دهستان خشکداران

11- فاصله با مرکز استان ( کیلومتر): 250 km

12میانگین رطوبت سالانه: %84

 

ج – وضع موجود ایستگاه

1- مساحت  و کاربرد اراضی

ایستگاه تحقیقات خشکداران در کیلومتر 2 جاده کناره ( عباس آباد به نشتارود) و بفاصله 15 کیلومتر از شهرتنکابن،  در بخش نشتا ازشهرستان تنکابن واقع گردید.

مساحت ایستگاه 20 هکتار است ( بطول 500 متر که عمق طول اراضی ایستگاه بطرف خشکداران بوده و عرض آن 400 متر که در موازات جاده کناره می باشد) . رودخانه ای از وسط ایستگاه از شرق بطرف غرب در حال جریان می باشد و جاده خشکداران از شمال بطرف جنوب ایستگاه کشیده شده است وایستگاه را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده است.

بخش غربی آن حدود 13 هکتار بوده و شامل :

 

1-1- مزرعه برنج

ازبخش غربی حدود 7 هکتار از آن که در جنوب غربی ایستگاه می باشد هر ساله تحت کشت برنج از نوع مرغوب ( طارم ) بوده و آبیاری نیمی از شالیزار بوسیله آب رودخانه ایست که از وسط ایستگاه عبورکرده و نیم دیگر آن بوسیله آب چاه عمیق ( با عمق 80 متر) صورت می گیرد. مزرعه برنج از جنوب به جاده خزرخز، از شمال به رودخانه، از غرب به ملک خصوصی و از شرق به جاده خشکداران محصور می باشد. مزرعه از شمال و شرق بوسیله رودخانه و دیوار بلوکی و از غرب بوسیله سیم خاردارو از جنوب بوسیله سیم خاردار( احاطه شده بوسیله علفهای هرز) محصورشده است.

 

نمایی از مزرعه برنج ایستگاه

p2

 

1-2- قطعه ال شکل:

قطعه ای به مساحت حدود 5/1 هکتار که بصورت  L در جنوب و شرق ساختمان های اداری و انسکتاریوم قرار دارد که درحال حاضر تعداد حدود 20 اصله از درختان مسن مرکبات (که تعدادی در قطعه ویروسی وجود دارد) ، تعدادی درخت جنگلی (ماضی) می باشد حدود5/0 هکتار ازاین اراضی مسطح نبوده و نیاز به تسطیح دارد. این قطعه برای کارهای تحقیقاتی گل و گیاهان زینتی در نظر گرفته شده است.

1-3- قطعه شامل ساختمان های اداری ( آزمایشگاه)و .....

حدود 5/4 هکتار از اراضی باقیمانده از بخش غربی ایستگاه شامل ساختمان اداری ( آزمایشگاه) انسکتاریوم، گلخانه، مهمانسرا، ساختمانهای سرایداری( 2 باب)، جاده ها ی آسفالته و قسمت شمالی آن که بصورت فضای سبز می باشد.

 

1-3-1- ساختمان اداری ( آزمایشگاه):

ساختمان اداری یا آزمایشگاه در 2 طبقه بنا شده که یک طبقه دیگر در زیر زمین قرار دارد. هر طبقه 500  متر مربع و بنابر این کل ساختمان  1500 متر مربع مساحت دارد. قسمت اعظم طبقه زیر زمین شامل شوفاژ خانه وانبار می باشد که تعداد 16 اتاق دیگر در آن تعبیه گردید. زیر زمین دارای سه راه خروجی ( یک راه ماشین رو و دو راه برای ورود و خروج افراد) دارد.

طبقه اول آزمایشگاه شامل 16  اتاق که در حال حاضر از یک اتاق بزرگ آن بنام آزمایشگاه آفات به مساحت تقریبی 160 متر مربع استفاده می شود.   انواع بذور علفهای هرزو تعداد 25 عدد جعبه از حشرات  که بیش از 350 نمونه حشره در آزمایشگاه موجود  بر روی دیوارنصب گردیده و جهت بازدید دانشجویان ودیگر بازدید کنندگان در اختیار می باشد. که آزمایشگاه را بصورت نمایشگاهی در آورده است. کارهای آزمایشگاهی طرح های تحقیقاتی مربوط به آفات دراین اتاق انجام می شود.

در دواتاق دیگر که از قبل برای انجام طرح های بیماریهای گیاهی بویژ نماتد ها طراحی گردیده بود. دراین آزمایشگاه ها سکوهایی که شیر آب در آن قراردارد،  برای شستشوی خاک و انجام طرح های نماتد های گیاهی و دیگر طرح ها وجود دارد

اتاقی دیگر که در حال حاضر بعنوان کتابخانه استفاده دارد، امکان تبدیل شدن به یک آزمایشگاه را دارد. این اتاق از قبل بعنوان آزمایشگاه طراحی گردیده است. کتابخانه ایستگاه شامل کتابهای تخصصی قدیمی ( خارجی و داخلی)، گزارشات پژوهشی و نهایی ومجلات داخلی و خارجی و تعدادی کتب داخلی می باشد. که دارای ارزش علمی     می باشد.

تعداد 4 اتاق دیگر شامل دو اتاق مطالعه محققین، دفتر انبار و آبدار خانه  بوده و درقسمت غربی طبقه اول ایستگاه می باشد. بهمین شکل درقسمت شرقی این طبقه دارای 8 اتاق دیگر بوده و فعلاً بصورت استیجاری در اختیار دانشگاه شفق قرار دارد.  این قسمت امکان تبدیل شدن به واحدهای آزمایشگاهی را دارد.

طبقه دوم آزمایشگاه شامل دو قسمت مهمانسرا و قسمت اداری می باشد. قسمت اداری از 5 اتاق که اتاق ها بعنوان اتاق ریاست، امور اداری و کامپیوتر، کار پردازی و اتاق مطالعه محقق و فضایی باز تشکیل شده است. مهمانسرا طبقه بالای ایستگاه که ورود و خروج ازقسمت اداری جدا بوده و از قسمت شرقی ایستگاه با استفاده  از پله آهنی صورت می گیرد داری 5 اتاق بعنوان اتاق های مهمانسرا ( 2 اتاق بزرگ و 3 اتاق کوچک) می باشد .

 

 

نمایی از ساختمان آزمایشگاه (ایستگاه)

 

p7

 

نمایی از آزمایشگاه حشره شناسی  ایستگاه

p5

1-3-2- تجهیزات موجود درآزمایشگاه های ایستگاه

1- بینوکولر  4 دستگاه ( 3 دستگاه نیاز به تعمیر دارد) 8- ترازو حساس    1 دستگاه

2- انکوباتور 4   ً                                               9-  هود               1 دستگاه.

3- اتوکلاو   4   ً                                   10- میکروسکوپ 2 چشمی    2  ً

4- ژرمیناتور1   ً                                    11- آبمیوه گیر                      3   ً

5- ترموهیدروگراف  2 دستگاه                 12- کامپیوتر                         3   ً

6- آب مقطر گیری   1  دستگاه              13- جعبه حشرات              به تعداد

7- سانتریفیوژ        1     ً                      14- انواع الک                    به تعداد

 

1-3-2- ساختمانهای انسکتاریوم ، گلخانه، ایستگاه هواشناسی و...

انسکتاریوم ، ساختمانی بمساحت حدود 450 متر مربع بوده که شامل تعدادی  اتاق می باشد. این ساختمان درجنوب ساختمان اداری بوده و از ابتدا برای پرورش حشرات مفید درنظر گرفته شد که سالهای  قبل برای پرورش زنبور تریکوگراما و کفشدوزک کریپت استفاده شد.

گلخانه، شیشه ای بوده و داخل آن فقط دارای سکو و اتاقک می باشد که گلخانه نیاز به تعمیر دارد. ساختمان مهمانسرا ( سوئیت ) که در قسمت شمالی ایستگاه بوده و شامل 3 اتاق،آشپزخانه و هال و سرویس بمساحت حدود 100 متر مربع می باشد.

2 باب ساختمان سرایداری که هم اکنون نیز استفاده دارد این ساختمان ها هرکدام حدود 70 متر مربع مساحت دارد،  و در قسمت شمال غربی ایستگاه قرار دارند.

ایستگاه هواشناسی  به مساحت حدود 200 متر مربع در جنوب غرب انسکتاریوم  قرار دارد.

نمایی از انسکتاریوم ایستگاه

p4

 

نمایی از ایستگاه هواشناسی

 

p3

 

بخش شرقی ایستگاه شامل:

1-قطعه جنگلی5 هکتاری: درجنوب شرق ایستگاه  واقع شده و حدود 5 هکتار وسعت دارد این قطعه  از شمال به رودخانه، شرق و جنوب قطعه جنگلی به بخش خصوصی و قسمت غربی آن به جاده خشکداران متصل است. این قطعه جنگلی در حال حاضر شامل درختان جنگلی است که از سالها پیش دست نخورده باقیمانده است.

حدود 1500 متر مربع ازاراضی ایستگاه از سالها قبل در اختیار مرکز خدمات جهاد کشاورزی خشکداران بوده که شامل خانه سازمانی و ساختمان اداری می باشد. مرکز از شمال به قسمت جنگلی دیگر، غرب به جاده خشکداران و جنوب به رودخانه و از شرق به بخش خصوصی متصل است.

2- قطعه جنگلی حدود 75/0 هکتار دیگر بین مرکز خدمات و خانه های سازمانی وجود دارد که شامل درختان جنگلی و صنوبرمی باشد. درقسمت شمالی بخش شرقی ایستگاه 4 دستگاه خانه سازمانی که  مساحت هر کدام حدود 180 متر مربع است،  د وجود دارد. درحال حاضر دو دستگاه از این خانه ها را همکاران استفاده نموده و دو دستگاه دیگررا مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذرکرج پس از تعمیراتی بعنوان مهمانسرا استفاده می کند. فضای جلو وپشت خانه ها جاده آسفالته بوده و فضای سبز دیگری در قسمت شمالی این بخش وجود دارد. مساحت این قسمت حدود یک هکتاراست.

د: تعداد نیروی انسانی

درحال حاضر مجموع تعداد نیروی انسانی ایستگاه 12 نفر می باشدکه 3نفراز آنان عضو هیأت علمی ( یک نفر درمقطع دکتری دررشته بیماری شناسی و محیط زیست  و 3 نفر در مقطع کارشناسی ارشد ( یک نفر در رشته اصلاح نباتات و 2نفردر رشته حشره شناسی  کشاورزی )،3 نفر تکنسین 2 نفر کارشناس  رشته مهندسی کشاورزی – تولیدات گیاهی،  یک نفر زیر دیپلم )، یک نفرتایپبیست ، یک نفر جهت کارهای اداری ، 2 نفر دیگر درامور تأسیسات وفنی و یک نفر نگهبان درایستگاه مشغول فعالیت می باشند.

ذ: تعداد طرح های اجرا شده و دردست اجرا

سابقاً درایستگاه ( حدود 30 سال قبل) بیش از 100 طرح تحقیقاتی که عناوین آنها در درست می باشد، اجرا شده است.

عناوین طرح های در دست اجرا در سال 88 بشرح ذیل می باشد:

1- بررسی تغییرات فصلی جمعیت شپشک توت Pseudaulacaspis  pentagona ،  پراکنش و دامنه میزبانی آن بر روی گیاهان زینتی استان مازندران. مجری:صائب جوادی

2- بررسی زیست شناسی ، نوسانات جمعیت و پراکنش تریپس گلخانه Heliothrips  haemorrhoudalis

درباغات کیوی غرب مازندران . مجری:صائب جوادی

3- ردیابی جمعیت تریپس غربی گل Frankliniella  occidentalis درگیاهان زینتی.   مجری:صائب جوادی

4- مطالعه تأثیر کنه کش- حشره کش ابامکتین (Biok) درمقایسه با سایر سموم مجاز در کنترل کنه زنگار و قرمز مرکبات واثرات سوء آن بر دشمنان طبیعی در استان مازندران. مجری:صائب جوادی

5- بررسی جمعیت حلزون ها در باغت مرکبات استان مازندران مجری:صائب جوادی

6-بررسی سیتوژنتیکی گراس ها ولگوم های موجود در بانک ژن منابع طبیعی با استفاده از روش آنالیز تصویری. مجری:صادق بورمرادی

دیگر فعالیتها:

محققين علاوه بر اجراي طرح هاي تحقيقاتي درزمینه های مرکبات و گل و گیاهان زینتی با كشاورزان ، باغداران و گل كاران شهرستان هاي رامسر تنكابن و چالوس و حتي ديگر شهرستان ها همكاري نموده و توصيه هاي فني لازم را در اختيار آنان قرار مي دهند. در راستای افزایش تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان بویزه غرب استان مازندران نام ایستگاه نیز با عنوان ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی تنکابن- ایستگاه تحقیقات گیاهبزشکی  خشکداران تغییر بیدا کرد.يكي ديگر از كارهاي ايستگاه  همكاري با دانشگاه های مختلف بويژه دانشگاه شاهد، آزاد تنکابن  دانشگاه مازندران، علمی کاربردی و دانشگاه گرگان مي باشد كه ضمن اسكان و تدریس، دانشجويان از وسايل آزمايشگاهي موجود استفاده نموده و از اطلاعات و كارهاي تحقيقاتي همكاران محقق بهره مند مي شوند. بازديد دانش آموزان مقاطع مختلف بويژه دبيرستان و استفاده ازتوضيحات همكاران از  فعاليت هاي  ديگرايستگاه مي باشد. هرساله تعدادی ( حداقل  4نفردر سال ) از دانشجويان رشته گياهپزشكي و ديگرشاخه هاي كشاورزي جهت گذراندن دوره كارآموزي در ايستگاه مشغول ميشوند. همكاري محققين ايستگاه با دانشجويان دورة كارشناسي ارشد در انجام و گذراندن پايان نامه از ديگر فعاليت هاي ايستگاه مي باشد .

قسمتی از فعالیتهای آزمایشگاهی ایستگاه

p9

 

خودروهای ایستگاه:

درحال حاضر 2 دستگاه خودرو در ایستگاه وجود دارد که یک دستگاه از آن قابل استفاده نبوده و یک دستگاه دیگر خودرو مزدا2000 جهت انجام مأموریت های مختلف فنی، اداری ، سرویس کارکنان و مأموریت های دیگراستفاده می شود.

د- گل و گیاهان زینتی موجود در ایستگاه:

1-انواع سدروس

2- ماگنولیا1

3- یاس زرد

4- برگ نو

5-  انواع سرو

6-کاج سیاه

7- ژینکو بیلو با

8-  نوئل سبز

9- اوکالیپتوس

10- گل ارغوان

11- به ژاپنی

12- توری

13- نراد

14- سرو نقره ای

15- انواع شمشاد

16- نخل زینتی

17- گل رز

18- گل  شاه پسند

19- گل عروس

250- پیرو کانتا

21- یاس زرد

22- برگ نو

17-  انواع سرو

18-کاج سیاه

19- ژینکو بیلو با

20-  نوئل سبز

21- اوکالیپتوس

 

 

نمایی از گل های زینتی محوطه ایستگاه

p8


Last Updated on Wednesday, 26 May 2010 08:08