اثر طبیعی ملی خشکه داران PDF Print E-mail
Written by مدیریت سایت   
Sunday, 09 May 2010 11:03
اثر طبیعی ملی خشکه داران

g2

 

اثر طبيعي ملي

اثر طبيعي ملي عبارت است از پديده هاي نمونه و نادر گياهي يا حيواني يا اشكال يا مناظر كم نظير و كيفيات ويژه طبيعي زمين يا درختان كهنسال يادگار تاريخي مي باشد كه با منظور داشتن محدوده مناسبي تحت حفاظت قرار مي گيرد.

یکی از زیباترین و خالص ترین توده های توسکای قشلاقی  ، لرگ  و شمشاد در نواحی جلگه ای خزر جنوبی، در منطقه خشکه داران نشتارود واقع است این جنگل جلگه ای، باقیمانده ای از جنگل های  عظیم جلگه ای شمال ایران بوده که از نظر اصول حفاظت بعنوان اثر طبیعی ملی محسوب می شود و از تاریخ 21/5/1354 با عنوان اثر طبیعی ملی خشکه داران تحت حفاظت مستقیم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تنکابن قرار دارد.

t

صفات ويژه

آثار، اشكال، عارضه ها و پديده هاي جالب توجه نظير يك مكان، شيء ، فرايند يا مجموعه گياهي و جانوري كه معرف يك پديده استثنائي و غير متعارف بوده و داراي ارزشهاي علمي زمين شناسي تاريخي و طبيعي باشند.

هدف: حفظ و حراست از ارزشهاي علمي و سيماي ويژه اين پديده ها در شرايط طبيعي براي ايجاد موقعيت هاي مطالعاتي بازديد و تفسير به شيوه هاي مقتضي.

مديريت :

بايد به گونه اي اداره شود كه ويژگيهاي طبيعي آن بر اثر عوامل مختلف   ازبين نرود.

شهر تنكابن داراي  يك اثر طبيعي ملي معروف به خشكه داران  ميباشد.

اين اثر تنها نمونه باقيمانده از جنگلهاي جلگه اي خزراست . كه وفق آخرين برآورد مساحت آن 254 هكتار میباشد.

موقعيت جغرافيايي منطقه :

اين منطقه با طول جغرافيايي 00/05/51 تا 3/02/51 و عرض جغرافيايي 30/42/36 تا 00/45/36 قرار دارد.

اين اثر از جهات اربعه:

شمالاً  به طول 1100 متر از ابتداي شهرك سي گل به سمت غرب در امتداد حريم جاده آسفالته بين شهري و ديوار باغ آقاي جوادي متصل مي باشد. جنوباً به طول 1000 متر از تلاقي رودخانه امير رود و اراضي شاليزاري و قطعه ده هكتاري آقاي غلامي و سپس به حريم انتقال نيرو.شرقاً به طول 2342 متر از جاده بين شهري به ديوار شهرك سي گل و قطعات تفكيك شده محدود مي باشد غرباً به طول 1700 متر متصل به مرغداري و قطعات ده‌هكتاري زمين شهرداري . اين حدود در روزنامه رسمي شماره 12381 و مصوبه شماره 116 مورخ 20/3/66 شوراي عالي حفاظت محيط زيست درج گرديده است.

نوع خاك و PH :

اين اثر تقريباً به طول 70 متر در سراسر ضلع شمال داراي خاك شني بوده و بعد از آن داراي خاك رسي مي باشد.  PH نيز اسيدي مي باشد.

نم نسبي ساليانه هوا 92% است و تعداد بارندگي ساليانه 0/1542 ميلي متر برآورد شده است.

گیاهان اثر طبیعی ملی خشکه داران:

g1

پوشش گياهي:

گونه هاي گياهي منطقه شمال گياهاني از جوامع جنگلهاي مخروبه جلگه اي شمال كشور مي باشد كه در آن ميان مي توان به گياهاني نظير انار، ازگيل، سرخ وليك، آلوچه جنگلي و تمشك اشاره كرد. اين منطقه داراي جوامعي از گياهان متنوعي مي باشد كه شامل جامعه توسكاستان، جامعه توسكاي لرگستان و جامعه لرگستان مي باشد.

در جامعه توسكاي لرگستان مي توان از درختان لرگ، انجيلي، سفيد پلت، اوجا و ليلكي نام برد. در جامعه لرگستان نيز درخت لرگ گونه غالب است كه در اين جامعه تعدادي از درختان توسكاي قشلاقي، انجيلي، اوجا و همچنين درختچه هاي شمشاد نيز ديده مي شود. قسمت اعظم جنگلهاي اين مجموعه در فصل پاييز و زمستان به علت بارندگي فراوان ماندابي بوده و درختان غالب آن توسكاي قشلاقي و لرگ مي باشد. اين محدوده كلاً از سه قسمت تشكيل شده است:

1- ماندابي        2- نسبتاً كم آب             3- خشك ماسه اي به عمق تقريباً 70 متر در منتهي اليه ضلع شمالي اثر طبيعي ملي كه خاك آن ماسه اي و داراي گونه هاي گياهي درختچه اي شامل درختچه هاي شمشاد، انار، ازگيل، توت، سياتلو، انجير، گوجه وحشي، وليك، ممرز و سيب وحشي مي باشد.

درختان منطقه عبارتند از:

توسكاي قشلاقي، لرگ، ممرز، پلت، اوجا، انجيلي، خرمندي، بلند مازو، داغداغان و گل ابريشم (به تعداد بسيار كم )

گياهان مرتعي:

انواع گندميان، پلهم، تمشك، نعناع وحشي، تاتوره، پامچال، نرگس، بنفشه، علف هفت بند، سيكاس، آناغاليس، كاركس، ازملك و در عمق يكصد متري به بعد از سمت شمال به طرف جنوب اثر طبيعي ملي كه درختان تنومند موجود است در سطح تقريباً دو سوم كل عرصه، گياه سايه پسند كاركس وجود دارد. گياه داردوست، دارواش و انواع قارچ نيز مشاهده مي گردد.

پستانداران منطقه:

گراز، تشي، شغال، گربه وحشي، راسو، تعدادي خفاش و انواع موش، گوركن، جوجه تيغي و سنجاب.

خزندگان منطقه:

انواع مار، مارمولك، لاك پشت

پرندگان

پرندگان بومي و مهاجر كه در فصل زمستان مهاجرت مي كنند شامل: قرقاول، كلاغ زاغي، گنجشك، توكا، داركوب، اگرت، حواصيل، بالكان، مرغابي سبز، خوتكا، سار گپه، عقاب، سنقر، قرقي، كبوتر، قمري، توكاي سياه، هدهدپرشاهرخ، انواع سهره

n1

n2

 

 

 

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 10:47